کارگروه آموزش - اطلاعات و آمار

کارگروه آموزش - اطلاعات و آمار ۰ نظر

🔴معرفی شهرستان‌ها، برگزارکنندگان و مدرسین برتر دوره‌های آموزشی استان در سال ۱۴۰۰

🔴شهرستان‌های «مشهد با برگزاری ۲۱۹ دوره و ۶۱.۶۹٪»، «تربت‌حیدریه با ۴۲ دوره و ۱۱.۸۳٪» و «نیشابور با ۲۴ دوره و ۶.۷٪»، در جمع دوره‌های آموزشی سطح شهرستان، همچنین هیئت‌های «نیشابور»،

کارگروه آموزش - اطلاعات و آمار ۰ نظر

🔴معرفی برگزارکنندگان و مدرسان و مربیان فعال دوره‌های آموزشی استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰

🔴هیئت‌های «گناباد»، «تایباد» و «داورزن»؛ باشگاه‌های «احد»، «کوه‌نورد» و «آزادکوه،» ؛ مربیان «جواد کریم‌پور»، «علی کاوسی» و «راضیه کاظم‌زاده» در صدر جدول؛ بر اساس آمار به دست‌آمده توسط کارگروه آمار

کارگروه آموزش - اطلاعات و آمار ۰ نظر

معرفی برگزارکنندگان برتر دوره‌های آموزشی استان در فصل بهار ۱۳۹۶؛

باشگاه‌های «آزادگان»، «کاوشگران» و «اوج»؛ و هیئت‌های «چناران»، «خواف» و «تربت‌حیدریه» در صدر جدول؛ بر اساس آمار به دست‌آمده توسط کارگروه آمار و انفورماتیک هیئت استان، برگزارکنندگان برتر دوره‌های آموزشی

کارگروه آموزش - اطلاعات و آمار ۰ نظر

قابل توجه برگزارکنندگان محترم دوره‌های آموزشی؛ تأکید بر رعایت مفاد شیوه‌نامه دوره‌های آموزشی و دقت در زمان‌بندی مراحل تقاضای دوره تا صدور احکام در پرتال آموزش؛

با توجه به شروع فصل برگزاری دوره‌های آموزشی، با ارسال مجدد زمان‌بندی پرتال آموزش، از برگزارکنندگان محترم دوره‌های آموزشی و مدرسین و مربیان گرامی تقاضا دارد ضمن رعایت شیوه‌نامه برگزاری