کارگروه آموزش - مربيان

کارگروه آموزش - مربيان ۰ نظر

🔴ثبت و ویرایش اطلاعات در سامانه مبین/عدم ثبت‌نام تا پایان خرداد به منزله انصراف!

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی از قهرمانان، مربیان و داورانی که تاکنون به ثبت اطلاعات خود در سامانه مبین اقدام نکرده‌اند خواست، تا نسبت به ثبت و ویرایش اطلاعات خود

کارگروه آموزش - مربيان ۰ نظر

بازآموزی مدرسان دوره‌های جستجو و نجات با شعار هر کوه‌نورد یک امدادگر;

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم آموزشی سال ۹۵ در نظر دارد دوره بازآموزی مدرسان جستجو و نجات در سه رشته مبانی جستجو در کوهستان،