ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به پیش‌کسوت کوه‌نوردی کشور جناب آقای «سید مرتضی موسوی»؛

در کمال تأسف، با خبر شدیم؛ جناب آقای «سید مرتضی موسوی» نایب‌رئیس و بازرس سابق فدراسیون، درغم از دست دادن برادر ارجمندشان عزادار است. ضمن تسلیت به ایشان و خانواده

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به کوه‌نورد پیش‌کسوت جناب آقای «اقبال افلاکی»؛

در کمال تأسف، با خبر شدیم؛ جناب آقای «اقبال افلاکی» مدیر محترم تیم‌های ملی فدراسیون، درغم از دست دادن پدر ارجمندشان عزادار است. ضمن تسلیت به ایشان و خانواده گرامی،

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به پیش‌کسوت و همنورد گرامی، جناب آقای سعید صدیق؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد عزیز، جناب آقای سعید صدیق در غم از دست‌دادن برادر گرامی داغدار هستند. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به ایشان و خانواده

ترحیم ۰ نظر

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ ⚫️تسلیت و تعزیت به خانواده شادروان «محمد موقر»

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم یار و همراه کوه‌نوردان و عضو هیئت مدیره باشگاه کوه‌نوردی اوج، زنده‌یاد «محمد موقر» به رحمت خدا رفتند. ضمن عرض تسلیت و تعزیت

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به خانواده شادروان «خداداد خانی»؛

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم یار و همراه کوه‌نوردان در کدکن تربت‌حیدریه «خداداد خانی» به رحمت خدا رفتند. ضمن عرض تسلیت و تعزیت

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به همنورد گرامی، جناب آقای ابوالفضل بوستان؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد گرامی، رئیس محترم هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی نیشابور، جناب آقای ابوالفضل بوستان در غم از دست‌دادن مادر مکرمه داغدار هستند. ضمن

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به مربی گرامی، جناب آقای ناصر هوشیار؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد و مربی گرامی، جناب آقای ناصر هوشیار در غم از دست‌دادن مادر گرامی داغدار هستند. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به ایشان

ترحیم ۰ نظر

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ .تسلیت و تعزیت به خانواده پیش‌کسوت فقید، شادروان «حسین جاوید»؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم کوهیار همیشه در صحنه، پیش‌کسوت دوران دفاع مقدس، یکی از پایه‌گذاران و سازندگان مؤثر در ایجاد اکثریت جانپناه‌های کوه‌نوردی خراسان، مرحوم مغفور زنده‌یاد

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به مربی گرامی، جناب آقای جواد صادق‌نژاد؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد و مربی گرامی، رئیس محترم هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی کوهسرخ، جناب آقای جواد صادق‌نژاد در غم از دست‌دادن پدر داغدار هستند.

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به مربی گرامی، جناب آقای جواد کریم‌پور؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم مادربزرگ همنورد و مربی گرامی، جناب آقای جواد کریم‌پور به رحمت خدا رفتند. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به ایشان و خانواده معزز