مقاله

کارگروه آموزش ۰ نظر

🔴توصیه به واجدین شرایط شرکت در دوره‌های مربیگری درجه ۳ و ۲ برف و یخ

نظر به برگزاری گسترده دوره‌های مربیگری درجه ۳ و ۲ برف و یح توسط فدراسیون در سال ۱۴۰۱، و با توجه به نیاز استان به مربیان این رشته، به واجدین

کارگروه پیشکسوتان ۰ نظر

🔴گزارش تصویری؛دیدار با همنوردان قدیمی و تقدیر از کوهیار قدیمی، اصغر طاهری رئیس هیئت استان در دهه ۶۰

شامگاه پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ منزل ایشان، با حضور استاد دستمالچی، احمد کوششگران کهن‌سال‌ترین پیش‌کسوت کوه‌نوردی خراسان، محمد رستگار دبیر دهه ۶۰ هیئت، محسن عسگری، جواد نوروزی فاتح اورست، تعدادی

کار گروه حفظ محیط کوهستان ۰ نظر

🔴اطلاعیه زیست محیطی

موضوع؛ طرح اجرایی جمع‌آوری و مدیریت فیلترهای سیگار، این آفت خاموش شهرها،کوهستان‌ها و حوزه‌های آبریز… با توجه به موضوع مهم فیلترهای سیگار و نقش مخرب رهاسازی آن در طبیعت، کارگروه