قابل توجه برگزار کنندگان و متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی؛

قابل توجه برگزار کنندگان و متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی؛

برابر دستورالعمل‌های موجود، برگزاری هر گونه دوره آموزشی رسمی، کماکان منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت استان می‌باشد.
لذا برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق مجریان و کارآموزان، برگزارکنندگان محترم در وقت مقتضی (۱۵روز قبل از برگزاری دوره)، نسبت به ارائه درخواست و اخذ مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام نمایند.
ضمن اینکه طبق بخشنامه شماره ۲۶۳/۲۴۱۵ مورخه ۹۳/۵/۱۳ و نامه شماره ۲۶۳/۴۶۹۲ مورخه ۹۴/۸/۶ فدراسیون محترم کوه‌نوردی تنها آن‌دسته از مدارک ارسالی به فدراسیون مورد بررسی جهت صدور حکم قرار می‌گیرد که دوره‌های آموزشی توسط هیئت‌های شهرستان و باشگاه‌های دارای مجوز معتبر و گروه‌های دارای مجوز رسمی از هیئت و فدراسیون، برگزار شده‌باشد.
هیئت استان موارد فوق را درنظر داشته و در بررسی مدارک دوره‌های آموزشی اعمال مقررات می‌نماید.
* بدیهی است پس از راه‌اندازی پورتال ثبت‌نام‌ها موارد فوق از طریق سامانه مدیریت خواهد شد.
 کارگروه آموزش هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی؛

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

کارگروه آموزش ۰ نظر

خودداری از برگزاری دوره قبل از تأیید هیئت استان و ارسال اسامی در پرتال آموزشی مربی یا مدرس

خودداری از برگزاری دوره قبل از تأیید هیئت استان و ارسال اسامی در پرتال آموزشی مربی یا مدرس؛ بنا به تأکید فدراسیون محترم و پیرو بخشنامه‌های قبلی، به آگاهی می‌رساند؛

کارگروه آموزش ۰ نظر

جدیدترین جدول حق‌الزحمه مربیان

جدیدترین جدول حق‌الزحمه مربیان دوره‌های آموزشی و همچنین مبالغ مجاز دریافتی از کارآموزان دوره‌ها / در سایت:

کارگروه آموزش ۰ نظر

جمعه ۲۵ مردادماه ۹۸؛ اتمام برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی (ویژه بانوان) در استان خراسان رضوی

جمعه ۲۵ مردادماه ۹۸؛ اتمام برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی (ویژه بانوان) در استان خراسان رضوی؛ پیرو برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی در اردیبهشت‌ماه، این دوره‌ از

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!