برنامه‌های اجرا شده‌ی هیئت کوه‌نوردی شهرستان خواف؛

تیم کوه‌نوردی چهارفصل، ارتفاعات روستای رزداب؛

تیم کوه‌نوردی شهید محمدپور سنگان، ارتفاعات معدن باغک سنگان و …

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

کارگروه روابط عمومی و فرهنگی ۰ نظر

حضور مسئولین هیئت استان در شهرستان خواف (دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۵)؛

دیدار با رؤسای اداره ورزش، هیئت کو‌ه‌نوردی و باشگاه‌های شهرستان؛ مراسم افتتاح باشگاه کو‌ه‌نوردی مجد خوافی، با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان؛ بازدید از باشگاه چهارفصل خواف؛ بازدید از باشگاه

شهرستان ها ۰ نظر

اخبار فعالیت‌های کوه‌نوردی باشگاه‌ها و هیئت‌های شهرستان‌های خراسان رضوی، گزارش‌شده در هفته‌های گذشته (۱۲ آبانماه ۹۶)

(طرقبه‌شاندیز): – باشگاه کوه‌نوردی آفتاب‌شاندیز: برگزاری برنامه جنگل‌ابر، پیمایش و بازدید از دره دهبار، صعود به قله شیرباد و قلل چمن ۱-۲ و۳؛ – باشگاه کوه‌نوردی سپهر‌طرقبه: پیمایش دره امروک

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!