برنامه‌های هیئت کوه‌نوردی شهرستان نیشابور؛

صعود آبشار یخی منطقه ملکوه توسط هیئت کوه‌نوردی شهرستان؛

تیم کوه‌نوردی پیام نیشابور، کویرعشق آباد با ۸۳ نفر؛

تیم کوه‌نوردی پیشرو با دوبرنامه: ۱-قله کان مس ۲-تخته برف ریز ومسیر شیخ ابوالحسن؛

پیمایش مسر هفت غار توسط تیم کوه‌نوردی کوهسار؛

صعود قله اوشک توسط تیم کوه‌نوردی پارس؛

پیمایش مسیر درود و کلاته سماق زار توسط تیم کوه‌نوردی مهتاب؛

پیمایش مسیر بوژان سید سلیم، و چشمه اوشک،  تیم کوه‌نوردی پیشگام؛

پیمایش مسیر سوقند به خرو تیم کوه‌نوردی فراز؛

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

شهرستان ها ۰ نظر

صعود قله لنین توسط «علیرضا نوروزی»، هیمالیانورد نیشابوری؛

رکورد صعود ۴ قله کمونیزم، کورژنفسکایا، خانتانگری و لنین در تلاشی یک ساله؛ بنا به گزارش هیئت کوه‌نوردی و صعودهای وررشی شهرستان نیشابور، قله ۷۱۳۴ متری لنین ساعاتی قبل توسط

نیشابور ۰ نظر

اخبار فعالیت‌های کوه‌نوردی شهرستان نیشابور

اخبار فعالیت‌های کوه‌نوردی باشگاه‌ها و هیئت‌های شهرستان‌های خراسان رضوی، گزارش‌شده در هفته‌های گذشته (۶ بهمن ماه ۹۶) (نیشابور): – پیمایش مسیر دیزباد به قله قوچگر و برگشت از باز حیدر،

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!