آخبار فعالیت‌های هیئت کوه‌نوردی شهرستان تربت‌جام (۴ فروردین‌ ۹۶)؛

صعود کوه‌نوردان تربت‌جام به قله کرکس کاشان به ارتفاع ۳۸۹۵ متر و کمر سیاه به ارتفاع ۳۶۳۰؛

و صعود به دو قله شهرستان بزد و رونج؛

درباره نویسنده

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

تربت جام ۰ نظر

صعود سراسری کوه‌نوردان به قلل بزد، بهمن و بردو (شهرستان تربت‌جام)

احتراماً به استحضار می‌رساند در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه سال‌جاری صعود سراسری کوه‌نوردان خراسان رضوی، به قلل بزد، بهمن و بردو، واقع در  شهرستان تربت‌جام و با اهداف ذیل

تربت جام ۰ نظر

صعود هیئت کوه‌نوردی تربت‌جام به قله بزد گرامیداشت هفته هوای پاک؛

بنا به گزارش هیئت کوه‌نوردی شهرستان تربت‌جام این هیئت به همراه باشگاه یاران این شهرستان به مناسبت هفته هوای پاک موفق به صعودبه قله بزد در تاریخ ۲۴ دی«اه ۹۵

تربت جام ۰ نظر

صعود و شب‌مانی در قله بزد تربت‌جام، توسط کوه‌نوردان تایباد؛

بنا به گزارش هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان تایباد، کوه‌نوردان هیئت این شهرستان به سرپرستی آقای صیدمحمدی ضمن صعود قله بزد، برنامه شب‌مانی را در محل این قله ۲۸۲۸

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!

لغو پاسخ

*