اخبار فعالیت‌های کوه‌نوردی طرقبه_ شاندیز

اخبار فعالیت‌های کوه‌نوردی طرقبه_ شاندیز

(طرقبه‌شاندیز):
– باشگاه آفتاب‌شاندیز: صعود به قله چمن گرامیداشت کوه‌نوردان فقید حادثه اشترانکوه، پیمایش مسیر شاندیز تا برکه چمن با دوچرخه و صعود به قله چمن، صعود به قله بزد تربت جام یادبود همنوردان فقید حادثه اشترانکوه، صعود به قله قوچگر، صعود به قله چمن یادبود چهلمین روز کوه‌نوردان فقید حادثه اشترانکوه، صعود به بام خراسان قله شیرباد؛
– باشگاه ارغوان‌طرقبه: صعود به قله چمن گرامیداشت کوه‌نوردان فقید حادثه اشترانکوه، صعود به قله شیرباد؛
– باشگاه سپهر طرقبه: پیمایش غار مغان و بازگشت از مسیر مایان، صعود به قله قوچگر یادبود کوه‌نوردان فقید حادثه اشترانکوه، صعود به قله فلسکه؛

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

طرقبه شاندیز ۰ نظر

اخبار فعالیتهای کوهنوردی شهرستان طرقبه-شاندیز

اخبار فعالیتهای کوهنوردی گزارش‌شده در هفته‌های گذشته (منتهی به ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷)؛ – (طرقبه‌شاندیز): – باشگاه آفتاب‌شاندیز: صعود به قله چمن گرامیداشت میلاد امام حسن مجتبی (ع)؛ صعود به قلل

طرقبه شاندیز ۰ نظر

اخبار فعالیت‌های کوه‌نوردی شهرستان طرقبه-شاندیز

(طرقبه‌شاندیز): – باشگاه سپهر طرقبه: پیمایش جنگل ماسوله به ماسال؛ – باشگاه آفتاب‌شاندیز: صعود به قله بینالود، صعود به قله زو؛

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!