معرفی برگزارکنندگان و مدرسین برتر دوره‌های آموزشی استان در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۸

معرفی برگزارکنندگان و مدرسین برتر دوره‌های آموزشی استان در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۸

معرفی برگزارکنندگان و مدرسین برتر دوره‌های آموزشی استان در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۸؛

هیئت‌های «طرقبه شاندیز»، «سبزوار» و «تربت حیدریه، بردسکن»؛ باشگاه‌های «آزادگان مشهد»، «کاوشگران، اوج» و «کاویان»؛ آقایان و خانم‌ها «جواد کریم‌پور»، «رضا خوشدل» و «ناصر خوئی، بصیره حسن‌زاده» در صدر جدول؛

بر اساس آمار به دست‌آمده توسط کارگروه آمار و انفورماتیک هیئت استان، برگزارکنندگان و مدرسین برتر دوره‌های آموزشی استان در هر دو زمینه تعداد دوره‌های آموزشی برگزارشده و تعداد نفرات آموزش‌دیده در ۶ ماهه اول سال ۹۸ مشخص شدند.

🔵در بخش هیئت‌های کوه‌نوردی و صعوهای ورزشی شهرستان‌های استان:

بر اساس تعداد نفرات شرکت‌کننده در دوره‌ها: هیئت «شهرستان طرقبه شاندیز با ۸۹ نفر»، عنوان برگزارکننده برتر و هیئت‌های «شهرستان سبزوار با ۶۱ نفر و بردسکن با ۳۴ نفر» در رتبه بعدی قرار گرفتند.
بر اساس تعداد دوره های برگزار شده: هیئت «شهرستان طرقبه شاندیز با ۸ دوره و ۵.۶% از کل دوره‌های استان»، عنوان برگزارکننده برتر و هیئت‌های «شهرستان سبزوار با ۶ دوره و ۴.۲% از کل دوره‌های استان و تربت‌حیدریه با ۴ دوره و ۲.۸% از کل دوره‌های استان» در رتبه بعدی قرار گرفتند.

🔵در بخش باشگاه‌های کوه‌نوردی استان:

بر اساس تعداد نفرات شرکت‌کننده در دوره‌ها:
باشگاه «آزادگان مشهد با ۱۹۵ نفر»، عنوان برگزارکننده برتر و باشگاه‌های «اوج با ۱۶۶ نفر» و «کاویان با ۱۶۲ نفر» به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب نمودند.
بر اساس تعداد دوره های برگزارشده:
باشگاه «آزادگان مشهد با ۲۵ دوره و ۱۷.۶% از کل دوره‌های استان» عنوان برگزارکننده برتر و باشگاه‌های «کاوشگران با ۲۲ دوره و ۱۵.۵% از کل دوره‌های استان» و «کاویان با ۲۰ دوره و ۱۴۰۱% از کل دوره‌های استان» به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب نمودند.

🔵در بخش مدرسان و مربیان:

بر اساس تعداد نفرات شرکت‌کننده در دوره‌ها:
آقای «جواد کریم‌پور با ۱۰۳ نفر» عنوان اول را به خود اختصاص داد و آقای «ناصر خوئی با ۸۶ نفر» و خانم «بصیره حسن‌زاده با ۶۴ نفر» در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
بر اساس تعداد دوره‌های برگزار شده:
آقای «جواد کریم‌پور با ۱۳ دوره» عنوان اول را به خود اختصاص داد و آقای «رضا خوشدل ۹ دوره» و آقای «ناصر خوئی» و خانم «بصیره حسن‌زاده با ۸ دوره» در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین لازم به ذکر است در شهرستان‌هایی از جمله مشهد که دارای باشگاه‌های متعدد کوه‌نوردی هستند، هیئت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی برگزاری دوره‌های آموزشی را ترجیحٱ در اختیار باشگاه‌های فعال در شهرستان گذاشته و صرفٱ در موارد خاص مبادرت به تشکیل و برگزاری دوره می‌نمایند.

هیئت استان تلاش، فعالیت‌ و زحمات هیئت‌های شهرستان‌ها، باشگاه‌ها، مرببان و علاقمندی فراگیران را ارج نهاده و صمیمانه از آنان قدردانی می‌نماید.

ناصر خویی، کارگروه آموزش؛
حسام‌الدین عباسی، کارگروه آمار و انفورماتیک؛
هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی؛

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

کارگروه آموزش ۰ نظر

معرفی برگزارکنندگان مجاز دوره‌های آموزشی، و مسئولین/ دبیران آموزش مربوطه

نظر به اینکه طبق مقررات و برابر بخشنامه‌های صادره از سوی فدراسیون، برگزاری دوره‌های آموزشی منحصراً توسط هیئت‌ها و باشگاه‌های دارای پروانه معتبر و با اخذ دسترسی به پرتال آموزش

کارگروه آموزش ۰ نظر

خراسان رضوی و کسب رتبه دوم کشور در آموزش؛ ۳ ماهه اول سال ۹۶؛

آمار کلاسها و نفرات شرکت کننده و باشگاهها

کارگروه آموزش ۰ نظر

امکان دسترسی به اتوماسیون اداری ثبت‌نام دوره‌های آموزشی و اردوها؛

ریاست محترم هیئت کوه‌نوردی وصعودهای ورزشی شهرستان……………………………….. باشگاه/ گروه کوه‌نوردی …………………………………؛ با سلام و تحیات، احتراما نظر به این که در راستای برآورده‌کردن اهداف دولت الکترونیک و حذف نامه‌نگاری‌های کاغذی

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!