تربت جام

رئیس هیئت:

دبیر هیئت:

روابط عمومی:

ادرس سایت:

ادرس ایمیل:

درگز ۰ نظر

پیمایش «یان چشمه» به «حلقه کمر» توسط کوه‌نوردان درگزی؛

بنا به گزارش هیئت کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی شهرستان درگز٬ گروه کوه‌نوردی تندوره در روز جمعه ۱۷ دی‌ماه مسیر «یان چشمه» به «حلقه کمر» را پیمایش نمودند. تنظیم خبر:غلامزاده

درگز ۰ نظر

پیمایش دهنه «زوشیرو» به قشلاق «محمدنیا» توسط کوه‌نوردان شهرستان درگز؛

بنا به گزارش هیئت کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی شهرستان درگز، تعداد ۱۷ نفر از کوه‌نوردان گروه تندوره این شهرستان، در روز جمعه ۷ مهرماه پیمایش از دهنه زوشیرو به قشلاق محمدنیا را انجام دادند.  تنظیم خبر: غلامزاده