ترحیم ۰ نظر

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ ⚫️تسلیت و تعزیت به خانواده شادروان «محمد موقر»

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم یار و همراه کوه‌نوردان و عضو هیئت مدیره باشگاه کوه‌نوردی اوج، زنده‌یاد «محمد

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به خانواده شادروان «خداداد خانی»؛

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم یار و همراه کوه‌نوردان در کدکن تربت‌حیدریه «خداداد

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به همنورد گرامی، جناب آقای ابوالفضل بوستان؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد گرامی، رئیس محترم هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی نیشابور، جناب آقای ابوالفضل

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به مربی گرامی، جناب آقای ناصر هوشیار؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد و مربی گرامی، جناب آقای ناصر هوشیار در غم از دست‌دادن مادر

ترحیم ۰ نظر

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ .تسلیت و تعزیت به خانواده پیش‌کسوت فقید، شادروان «حسین جاوید»؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم کوهیار همیشه در صحنه، پیش‌کسوت دوران دفاع مقدس، یکی از پایه‌گذاران و سازندگان

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به مربی گرامی، جناب آقای جواد صادق‌نژاد؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم همنورد و مربی گرامی، رئیس محترم هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی کوهسرخ، جناب

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به مربی گرامی، جناب آقای جواد کریم‌پور؛

با کمال تأسف و تٱثر مطلع شدیم مادربزرگ همنورد و مربی گرامی، جناب آقای جواد کریم‌پور به رحمت خدا رفتند.

ترحیم ۰ نظر

تسلیت درگذشت کوهنورد پیش کسوت احمد معرفت

با کمال تأسف درگذشت پیش‌کسوت کوه‌نوردی ایران شادروان «احمد معرفت» را به خانواده محترم ایشان و جامعه کوه‌نوردی کشور تسلیت

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به همنوردان عزیز، جناب آقای مهدی جهانگیری و سرکار خانم کاهانیان

با تأسف و تأثر، ضایعه فقدان مرحوم مغفور حاج آقای کاهانیان را به اطلاع همنوردان عزیز رسانده و به مربی

ترحیم ۰ نظر

انالله وانا الیه راجعون؛

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت ناگهانی والده ماجده همنورد گرامی جناب آقای محمود توسلی، فاتح ماناسلو و دبیر کارگروه

ترحیم ۰ نظر

تسلیت و تعزیت به همنورد عزیز، حاج عباس شوشتری؛

با نهایت تأسف و تأثر با خبر شدیم، پدر همسر ارجمند جناب آقای حاج عباس شوشتری، به رحمت خدا رفته‌اند.

ترحیم ۰ نظر

تسلیت به خانواده محترم موسوی پور

متأسفانه مطلع شدیم همنوردان عزیز آقایان حسن و مهدی موسوی‌پور در غم از دست دادن مادر بزرگوارشان سوگوار هستند. مصیبت